NIPA-30

Members of Central Council of National Independence Party of Azerbaijan

 1. Rashad Bayramov
 2. Ataya Mammadova
 3. Teyyub Ismailov
 4. Aydin Aliyev
 5. Jeyran Ansar
 6. Elshan Mustafayev
 7. Amina Valiyeva
 8. Yahya Hasanov
 9. Tabriz Musayev
 10. Sughra Najafova
 11. Fuad Mukhtarov
 12. Ilhama Aliyeva
 13. Mammad Galandarly
 14. Firudin Kazimly
 15. Sadig Hamzayev
 16. Elchin Abbasov
 17. Zafer Valiyev
 18. Sanubar Isayeva
 19. Khanmirza Malikaliyev
 20. Nadir Alizada
 21. Gahraman Ahmadov
 22. Afsaddin Nabiyev
 23. Aladdin Asgarov
 24. Gulagha Taghiyev
 25. Elchin Jafarov
 26. Elnur Karimly
 27. Atif Abdullayev
 28. Elman Bayramov
 29. Kamil Damirov
 30. Madat Hasanov
 31. Dayanat Taghiyev
 32. Yashar Rzayev
 33. Azad Aliyev
 34. Bakir Abdurrahmanov
 35. Asad Gurbanly
 36. Octay Sadigov
 37. Eldar Aslanov
 38. Eldar Huseinov
 39. Eldar Ismailov
 40. Tariyel Salmanov
 41. Tahir Aliyev
 42. Hafiz Salmanov
 43. Mahammad (Turksoy) Aliyev
 44. Ali Orujov
 45. Rauf Mirgadirov

List of Candidates to Central Council of National Independence Party of Azerbaijan

 1. Aziz Alasgarov
 2. Ziyadkhan Chobanov
 3. Faig Ahmadov
 4. Azad Mammadov
 5. Elchin Aliyev
 6. Ismail Mustafayev
 7. Sayad Maharramov
 8. Svetlana Alizada
 9. Mubariz Aliyev
 10. Sabir Amiraslanov
 11. Kamal Gurbanov
 12. Abil Shukurov
 13. Gadir Yolchuyev