NIPA-30

Üzvlük ərizəsi

Mən, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasına Könüllü olaraq üzv olmaq istəyirəm.

“Siyasi partiyalar haqqında” qanununa eyni zamanda AMİP nizamnaməsinə uyğun fəaliyyət göstərməyə razıyam.

Məni partiyaya üzv qəbul etməyinizi xahiş edirəm.

    Qeyd: Partiyaya yalnız Azərbaycan Respublikasının vətandaşları üzv ola bilərlər.