AMİP-30

"Bütün yollar birləşəcək İstiqlala gedən yola!" M.Araz Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası İstiqlaldan İstiqbala! Milləti yaşadaq ki, dövlət yaşasın! Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası - 30 AMİP-30 Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası - 30 Yeniliklərə doğru

Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının Sədri

Arzuxan Baxşəli oğlu Əlizadə

AMİP

Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası

Hədəfimiz:

• Düşüncədə millilik və müasirlik

• Əxlaqda, adət-ənənədə və dini inancda mühafizəkarlıq

• Sosial həyatda ədalətlilik

• İqtisadiyyatda liberallıqdır

Donate

Video

AMİP 30 il

AMİP-in təklifləri