AMİP-30

Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının loqotipi

Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası

Loqonun içərisində rənglər bayraqdan götürülüb, ağ rəng paklığı ifadə edir. Emblemdəki ox partiyanın daşıdığı mühüm prinsipi özündə əks etdirir. Bunlar vətənçilik (azərbaycançılıq), hürriyyətçilik, milli dövlətçilik, milliyyətçilik, öncüllük-müasirlik və istiqlalçılıqdır.

Birinci qurultayadək emblemin ilkin versiyasında qılınc işarəsi olsa da, daha sonra bu aypara ilə əvəzlənmişdir. Qurultayda ağ fonda “Azərbaycan MİP” yazan, qırmızı ay-ulduzlu, məşəl formasında sarı rəngdə nöqtəsi əvəzinə dalğalanan üçrəngli bayraq olan “İ” hərfi yazılmış alternativ emblem də seçilmişdir.

Partiyanın bayrağı ağ ipək parçanın üzərində qeyd olunan emblemin əksindən ibarətdir.