AMİP-30
a

Oktyabr 2020

Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası üzv olduğu və özündə 80 ölkədən 100-dən artıq sağ mərkəz yönlü siyasi partiyaları birləşdirən Beynəlxalq Demokrat İttifaqına (ing.-IDU), Avropa Xalq Partiyasına (ing.-EPP), o cümlədən də əməkdaşlıq etdiyi və dünyanın aparıcı siyasi partiyaları olan ABŞ Respublikaçılar Partiyasına, İngiltərənin Konservatorlar Partiyasına, Almaniya Xristian Demokrat İttifaqı, Avstriya Xalq Partiyasına, İspaniya Xalq Demokrat Partiyasına, İsveçin Moderat Partiyasına, Kanada Mühafizəkarlar Partiyasına, Xorvatiya Demokratik İttifaqına, Norveç Konservatorlar Partiyasına, İsrailin Likud Partiyasına, Moldovanın Liberal Demokrat və Partiyalarına, Gürcüstan Milli Birlik Hərəkatı Partiyasına və bir sıra digər siyasi