AMİP-30

Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası sədrinin müşaviri

Oktay İslam oğlu Sadıqov

Oktay İslam oğlu Sadıqov

Oktay İslam oğlu Sadıqov 21 mart 1939-cu ildə anadan olub.

1956-cı ildə 1 N’-li Naxçıvan şəhər orta məktəbini bitirdikdən sonra İrəvan Pedoqoji İnstitutuna daxil olmuşdur.

1961-ci il ali təhsili bitirdikdən sonra Sisian rayonunda pedoqoji fəaliyyət göstərmişdir.

1969-cu ildən 2011-ci ilədək Abşeron rayonunda təhsil sahəsində çalışıb.

1998-ci ildən 2020-ci ilədək Abşeron DSK-da fəaliyyət göstərib.

1992-ci ildən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası yarandığı ilk gündən partiya üzvüdür. Abşeron Rayon Təşkilatına sədrlik etmişdir. AMİP sıravi üzvlüyündən müşavirliyə kimi yüksəlmişdir. Partiyanın bir çox Qurultaylarında iştirak etmiş, qurultayda AMİP Mərkəzi Şurasına üzv seçilmişdir.

Hal-hazırda AMİP sədrinin müşaviri vəzifəsində siyasi fəaliyyətini uğurla davam etdirir.

Ailəlidir 4 övladı var.