AMİP-30
a

Sülhməramlılar kontinqenti Tag

1968-ci ilin avqust ayında o dövrün Çexoslovakiyası adlanan məmləkətdə vətəndaşlar ayağa qalxıb rus ordusunun dərhal ölkəni tərk etməsi tələbini ortaya qoymuşdular. Etirazçıların maraqlı bir şüarı da vardı: “İvan, evinə dön, burda sənin üçün araq yoxdur”. Üzərindən 53 il keçməsinə baxmayaraq, çexoslovakiyalıların səsləndirdikləri bu şüar hələ də aktuallığını itirməyib. Əksinə, getikcə rus ordusunun ayağını basdığı bütün coğrafiyalarda ötkəm şəkildə dilə gətirilir. 1990-cı illərdə bu sədalar Almaniyadan və Baltikyanı ölkələrdən gəlirdi. Daha sonra Ukraynada, Moldovada, Gürcüstanda, hətta Belarusda səslənməyə başladı. Azərbaycanın ermənilərə qarşı böyük zəfər çaldığı 44